تماس با ما

شماره تماس: ۱۲-۱۴ ۷۸۰ ۴۶۰ – ۲۱ (۹۸+)
faxtell
شماره فکس:  ۱۵۳ ۷۲ ۴۶۰ – ۲۱ (۹۸+)
آدرس: کیلومتر ۲۲ جاده مخصوص کرج، پشت شرکت نفت پارس، بلوار شهید قاسم اصغری (سرخه حصار)، انتهای خیابان شهید افراسیابی، پلاک ۱۱۴
کد پستی: ۸۵ ۴۴۳ ۳۱ ۳۷۵ sms
ایمیل: info@abdis-co.com